Koszty zakupu domu na Cyprze

Koszty zakupu domu na Cyprze

1.Jeśli klient zdecyduje się na zakup nieruchomości wówczas należy wpłacić bezzwrotną (ta opłata wchodzi w cenę nieruchomości) opłatę rezerwacyjną o wysokości około 5.000 EUR, oraz przesłać kopię  paszportu, bądź dowodu osobistego na adres dewelopera.
2. Klient wyznacza prawnika do reprezentowania go, sprawdzenia dokumentów i doglądania formalności.
3. Po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej oraz kopi dokumentu tożsamości od klienta deweloper przygotowuje umowę i przesyła ją do klienta.
4. Po podpisaniu umowy klient wpłaca kolejną ratę za nieruchomość. Wszystkie raty będą wyszczególnione w umowie.
5. Po wpłaceniu 30% wartości nieruchomości, umowa jest przekazywana do biura ewidencji gruntów.
6. Ostatnia ratę należy wpłacić na zakończenie budowy.
Więcej o Cyprze:

Koszty zakupu domu na Cyprze

Dodatkowe informacje:
Podatek od nieruchomości płaci się na Cyprze. Europejczycy mają prawo do pełnej własności, willi lub mieszkania na Cyprze.
Europejczycy którzy posiadają pozwolenie na pobyt czasowy bądź stały mogą zarejestrować na siebie więcej niż jedną nieruchomość pod warunkiem ze będą mieszkać na Cyprze minimum 5 lat.
Cudzoziemiec ubiegający się o pozwolenie na pobyt czasowy musi założyć konto w banku na Cyprze oraz dostarczyć kopię umowy kupna nieruchomości na Cyprze. Wówczas otrzyma on pozwolenie na pobyt na Cyprze.
Jeśli klient chciałby otrzymać pozwolenie na pobyt stały, wówczas do wyżej wymienionych dokumentów należy dodać zaświadczenie o rocznych zarobkach powyżej € 9.570 za osobę oraz powyżej € 4.615 za każdą osobę utrzymywana przez właściciela nieruchomości która będzie również mieszkać w zakupionej nieruchomości.
Opłaty:
Podatek VAT wynosi 19%, dla klientów kupujących pierwszą nieruchomość tylko dla siebie na Cyprze podatek ten wynosi 5%, gdy klient deklaruje zakup pod wynajem płaci podatek 19% VAT. Niektóre nieruchomości mogą być zwolnione od podatku, jeśli deweloper otrzymał zgodę na ich budowę przed wejściem Cypru do Unii Europejskiej w roku 2004.
Akt własności- Opłaty za nadanie aktu własności rożną się w zależności od ceny nieruchomości:
Za nieruchomość do kwoty wartości 85.430,07 płaci się 3% wartości nieruchomości
Za nieruchomość o wartości od 85.430,08 do 170.860,14, płaci się 5% wartości nieruchomości
Za nieruchomość o wartości od 170.860,15 i wzwyż, płaci się 8% wartości nieruchomości.
Roczny podatek od nieruchomości szacuje się na poniżej 1% wartości rynkowej nieruchomości.
Za nieruchomość o wartości poniżej 120.000 płaci się 0%
Za nieruchomość o wartości pomiędzy 120.001 a 170.000 podatek ten wynosi 0,4%
Za nieruchomość o wartości pomiędzy 170.001 a 300.000 płaci się 0,5%
Za nieruchomość od 200.001 do 500.000 płaci się 0,6%
Za nieruchomość w cenie od 500.001 do 800.000 oplata podatkowa wynosi 0,7%
Natomiast za nieruchomości powyżej 800.001 opłaty podatkowe są na poziomie 0,8% wartości rynkowej nieruchomości.
Opłata skarbowa - Nabywca jest zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej od ceny nabycia nieruchomości w wysokości € 1,5 za każdy €1.000 aż do € 170.860, a następnie w wysokości € 2,0 za każdy €1.000 powyżej tej kwoty. Opłatę skarbową należy zapłacić w w ciągu 30 dni od podpisania umowy kupna i sprzedaży.

Kontakt

mobile : PL + 48 533 312 304

mobile : CYP +357 97 896 158Mayli Sp. z o.o.

Grzybowska 80/82/700, 00 - 844 Warszawa

mobile : PL + 48 533 312 304
mobile : CYP +357 97 896 158